8 goals to reach for this year

IMG_8310

Enda et år er flydd forbi, og det er på tide å starte med blanke ark igjen. Som alle år tidligere er det lett å sette seg urealistiske mål for året som kommer: “I år skal jeg trene minst fire ganger i uken”, “i år skal jeg spise sunt og gå ned fem kilo”.

En liten reality check: Vi er alle mennesker, og det er menneskelig å pælme nedpå med både cola, potetgull, pizza og godteri fra tid til annen. Det er også menneskelig å ikke trene like mye hver uke. Så hva med å sette noen mål for året som faktisk er mulig å oppnå og å holde? Og ikke minst som gjør godt for deg innvendig.

Sett deg selv først når det trengs
Noen ganger trenger man å sette seg selv først, både fordi du skal oppnå dine egne drømmer og fordi vi alle trenger å ta litt ekstra godt vare på oss selv.

Sett pris på den du er
I år er året hvor du skal slutte å snakke nedlatende til deg selv, men hvor du heller skal innse hvor unik du er og alt du kan få til.

Sett av tid til å glede andre og vise at du bryr deg
Ingen ting er så viktig som å sette av tid til de menneskene som betyr noe i livet. Dette er noe alle bør prioritere! God relasjoner er noe av det viktigeste i livet.

Jobb smart og mot det du vil
Jobb hardt for å nå drømmene dine, men ikke minst smart. Skriv ned målene du har og begynn å gå mot dem.

Ikke undervurder deg selv
Du kan få til alt du vil, så lenge du har motivasjon til å gjøre det.

Lær deg å sette pris på alenetid
Å være litt alene, få tid til å slappe ordentlig av, la tankene vandre og kjenne litt på ensomhet og kjedsomhet er viktig. Du kan lære masse av det, og ikke minst er det så utrolig godt å ha den tiden alene når man først lærer seg å trives i eget selskap.

Gjør småting i hverdagen som gjør deg glad
Om enn det er den kaffekoppen om morningen, en gåtur i parken eller å ringe en venn – det er hverdagene det er flest av, og det gjelder å finne de små gledene som gjør hverdagene til de beste.

Vær den beste versjonen av deg selv, selv på de dårlige dagene
Du kan aldri tape på å være den beste versjonen av deg selv. Du får det du sender ut, og dersom du prøver å være et hardarbeidende og godt menneske vil du få mye godvilje tibake – det er jeg sikker på.

//

One more year has passed by, and it’s time to start fresh. Like every other year it is so easy to set unrealistic goals for the year to come. “This year I’ll train at least four times a week”, “this year I’m going to eat healthy and loose five kilos”. 

A reality check: We are all human, and it is human to consume big amounts of coke, chips, pizza and candy ones in a while. It is also human not to train as much every week. So how about setting some goals for this year that we actually can follow? And that makes us good inside out. 

Put youself first when needed
Some times you need to put yourself first. Both because you should achieve your goals and because we all need to take extra good care of ourselves sometimes.

Appreciate who you are
This is the year you’re gonna stop talking condescending to yourself and rather acknowledge how unique you are and how much you can achieve. 

Priorities to make the people in your life happy and show that you care
Nothing is as important as to set aside time for the people we care about in life. Good relationships are the most important thing in life!

Work smart and against your dreams
Work hardt to reach your goals, and work smart. Write down your goals and start working against them. 

Don’t underestimate yourself
You can do whatever you set your mind on, as long as you have the motivation to do it.

Learn to appreciate time alone
To be alone, get the time to relax, let the thought wander and feel a bit lonely and bored is important. You can learn a lot from it, and you will love it when you start enjoying your own company.

Do little things every day that makes you happy
Either if it’s that one cup of coffee in the morning, a walk in the park or a call to a friend – just do it all. We have most weekdays, and it’s all about findings those small joys every day that makes the every day the best.

Be the best version of yourself, even on the bad days
You can never loose anything from being the best you can. You get what you give, and if you are a hardworking and kind human you will get a lot back – I’m sure of it. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.