Relaxing morning routine

En god morgen har mye å si for hvordan resten av dagen vil bli, derfor er det viktig å gjøre det beste ut av hver eneste morgen. Jeg hørte noe si noe jeg syns var veldig fint her for litt siden, og det var: “Livet er for kort til å sove. I stedet for å klage over hvor trøtt du er hver morgen, bør du heller være glad for alt du kan få gjort frem til du må sove igjen.” Selv om søvn er ekstremt viktig ligger det også mye sannhet i det. Tenk så mye bedre start på dagen du får dersom du våkner opp med den mentaliteten der, da! DSC014086 STEG FOR EN GOD MORGEN:

Ikke slumre! 

Strekk deg i – og på vei ut av – sengen

Vask ansiktet i kaldt vann og påfør gode hudprodukter

Lag deg en kopp kaffe og en næringsrik frokost

Sett deg ned med med serie, en god bok eller lignende og nyt den stille morgentiden

Nå er du klar for å starte dagen: Fiks deg til favorittmusikken og kom deg ut døren!

Det kan kanskje høres ut som dette er morgenrutinen til de som ikke har tidlig jobb eller skole, men det er så enkelt som å stille alarmen til en time tidligere. Det blir fort en vane, og en ganske god en om jeg får si det selv. Det er vel ikke så mye som slår en rolig, god og fin start på dagen?

//

A good morning have a big meaning for how the rest of your day will be. Because of that it is important to make the best out of every morning. I heard someone say something the other day, that I really liked! They said: “Life is too short to sleep. Instead of complaining of how tired you are you should rather be excited about how much you can do before you have to sleep again.” Even though sleep is extremely important, there is a lot of truth in that sentence. Imagine how much better your day will be if you wake up with that mentality! 

6 STEPS TO A GOOD MORNING: 

Don’t slumber!

Stretch in – and on the way out of – your bed 

Wash your face in cold water and apply good skin products

Make a cup of coffee and a nutritious breakfast 

Sit down with a series, book or something like that and enjoy the silent morning

Now you are ready to start the day: Get ready with your favorite music and get out the door! 

It might sound like this is a morning routine for those who don’t have to get to work or school early in the morning, but it actually is as simply as setting your alarm to one hour earlier. It won’t take long before it’s a habit, and it’s quite a good habit if I may say so. There can’t be much that beats a relaxing and nice start of the day? 

One thought on “Relaxing morning routine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.