6 ways to be a better friend

Vær ærlig 

Å være ærlig mot hverandre er viktig uansett situasjon, og det er med på å bygge trygghet i vennskapet. Det holder ikke å jatte med, man henvender seg jo til vennen sin fordi man vil ha et ærlig svar. Likevel er det viktig å huske på at det skal være en stor forskjell på å være ærlig og å være slem. Du kan si hva du mener, men si det på en ordentlig måte.

Lytt bedre

Det er mange ting som kan distrahere oss – blant annet er telefonen en stor tidstyv. Det kan også være tanker som surrer rundt i hodet, problemer man selv har eller noe man selv sliter med. Likevel er det ekstremt viktig å legge vekk disse distraksjonene og ha full oppmerksomhet mot vennen din som åpner seg. Du skal heller ikke svare på dine venns problemer med dine egne problemer! Ha full oppmerksomhet på din venns problemer og støtt vennen din i det han eller hun står i – så kan dere snakke om dine problemer etterpå.

Prioriter dem

Alt i livet handler om prioriteringer, og vennskap er kanskje noe av det viktigste å ta vare på. Derfor gjelder det å ha vennskap høyt på prioriteringslista. Det er ikke bestandig det betyr at man må henge mye sammen, men det å vise at man tenker på hverandre og bryr seg kan holde lenge det også.

 

DSC01446

Still spørsmål

Uansett om dere er sammen eller ikke, og uansett om det er et dypt samtaleemne eller ikke: Å stille spørsmål viser at du er interessert og at du tenker på vennen din. Det kan for eksempel være oppfølgingsspørsmål til noe vennen din åpner seg opp om, eller det kan være en melding midt i uka som spør hvordan man har det.

Vit forskjellen på når vennen din vil ha en løsning og når han eller hun bare vil bli hørt og forstått

Når man åpner seg opp om et problem vil man gjerne først og fremst bli hørt og forstått. Da lønner det seg ikke å komme med løsningsforslag! Det handler om å lære å kjenne vennene dine og temaene de tar opp, og tenk deg om om dette er et problem vennen din vil ha løsninger på eller ikke. Er du i tvil er det best å lytte og forstå.

Ikke vær dømmende

Det verste som finnes er å føle at man blir dømt av sine egne venner. Det skal ikke skje. Uansett hva du tenker om det vennen din forteller deg skal du ikke dømme. Du kan gjerne være ærlig, men vennen din skal aldri føle at du dømmer dem. Vi dømmer oss selv nok som det er.

//

Be honest

To be honest with each other is important no matter the situation, and it’s a part of building trust in a friendship. It doesn’t hold to just talk along, your friend turns to you because they want an honest opinion. Either way it is important to remember that it should be a big difference between being honest and being mean. Say what you mean, but say in a good way.

Be a better listener 

There are lots of things that can distract us – the phone, for example, is a big distraction. You can have many thoughts swirling through your head, and you can have problems and struggles. Either way it is important to put your issues away and just listen to your friend. You should also never answer your friends problems with your own! Put your whole attention to your friend’s problems and support your friend – then when you’re done, you can open up about your struggles.

Prioritize them 

Everything in life is about priorities, and friendships is maybe one of the most important things to prioritize. That doesn’t always mean that you need to hang out all the time, but rather to show that you think of one another and care of one another. 

Ask questions

Either if you’re in the same room or not, and either if the topic of conversation is deep or not: To ask questions show that you are interested and that you care. It can be a question to follow up on something your friend said or it can be a text in the middle of the week asking how they are.

Know the difference between when your friends want a solution and when he or she just want to be heard and understood

When people open up about something difficult they will most often just be heard and understood. In that situation it doesn’t pay of to come up with several solutions! It’s all about knowing your friends and the subjects they are talking about, and think twice if this is a problem your friend want a solution to or just understanding. When in doubt, just listen and be understanding. 

Don’t be judgmental 

The worst possible feeling is to feel like your friends are judging you. That is not suppose to happen. No matter what you think about the things your friend tell you, you should not judge. Be honest, but never judge. We judge ourselves enough as it is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.