6 tips for you who work from home

Sett på alarmen tidlig og kom deg opp! 

Selv om du er hjemme betyr ikke det at du kan sove bort hele dagen. Det gjelder å starte dagen til samme tid hver dag – men selvfølgelig kan noen dager være unntak. Sett alarmen på 0700, så har du tid til å slappe av med en kopp kaffe og en næringsrik frokost før du setter i gang med arbeidet.

Kle deg og fiks deg 

Selv om du ikke skal ut av huset med det første er det lurt å kle på seg og sminke seg. På den måten føler du at dagen har begynt og at du er klar til å ta fatt på det dagen har å by på. Må du plutselig på et møte eller en lunsj trenger du ikke ta pause fra arbeidet ekstra tidlig for å ordne deg.

Skriv ned gjøremålene dine 

Hver dag bør du skrive ned alt du skal gjøre. Det kan være vanskelig å holde fokus når man sitter hjemme, men dersom du har en liste med alt du skal få gjort er det lettere å jobbe for å krysse av gjøremålene. Start med det viktigste og jobb deg nedover listen.

Adskill “kontoret” fra resten av hjemmet

Ikke sitt i sofaen når du jobber, ha heller et eget kontor eller sitt ved spisebordet dersom du ikke har en egen plass. Når du tar pauser kan du heller sette deg i sofaen, og når du er der skal ikke jobben følge med. Hvis du ikke skiller jobb og hjem kan du fort føle at du aldri har fri.

Varier miljø 

Det kan bli tungt med alt for mange dager hjemme, så hvorfor ikke ta med alt du trenger og sette deg på en kafé noen ganger i uken? Miljøvariasjon kan gi mye inspirasjon og motivasjon.

Vær disipliert

Det aller viktigste når man jobber hjemmefra er å være disiplinert. Du må starte dagen tidlig, jobbe uten for mange pauser (og jobbe effektivt), og når arbeidsdagen er over gjelder det å legge fra seg alt som har med jobb å gjøre. Den mailen kan vel fint vente til i morgen? Mitt motto: Er det veldig viktig, så ringer de.

DSC08982

//

Set your alarm and get up!

Even though you’re home it doesn’t mean that you can sleep the whole day. You have to start your day at the same time every day – but of course some days can be an exception. Set your alarm at 7 a.m. and you have time to relax with a coffee and some nutritious breakfast before you start working. 

Get dressed and get ready

Even though you’re not leaving the house right away it’s clever to get dressed and do your makeup. Then you will feel like the day has begun and that you are ready to take on whatever the day has to offer. If you suddenly need to go to a meeting or a lunch you don’t have to stop working earlier to get ready.

Write down your “to do’s”

Every day you should write down everything you need to do. It can be hard to focus when you sit at home, but if you have a list with everything you need to do it is easier to work determined. Start with the most important and work your way down the list. 

Seperate the “office” from rest of the home

Don’t work from the sofa, rather work from an own office or the kitchen table if you don’t have an own working space. When you are on a break you can sit in the sofa, and when you’re there you are not bringing your work with you. If you don’t seperate work and home you can easily feel like you never have time off. 

Vary the environment 

It can be heavy with too many days at home, so why not take everything you need with you and work from your favorite café a couple of times a week? Shift in environment can give you a lot of inspiration and motivation. 

Be disciplined 

The most important thing when working from home is to be disciplined. You need to start your day early, work without too many breaks (and work effectively), and when the workday is over you need to put down everything that is work. That email can wait for tomorrow, can’t it? My motto is: If it’s very important, they’ll call.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.