4 strategies for a productive week

201706251907528609_sbig

Bruk en planleggingsbok og skriv ‘to do’-lister

Planlegg uken din, slik at du har kontroll på alle gjøremål, møter, tidsfrister og sosiale hendelser. På den måten er det lettere å disponere hver dag. Hver dag bør du også skrive ned en liste over gjøremålene for dagen, slik at du kan ta fatt på en ting av gangen og jobbe deg nedover listen på en systematisk og organisert måte. Da blir du mer effektiv enn om du surrer og jobber med tre ting av gangen.

Skriv ned de viktigste gjøremålene for uken

Av og til strekker ikke tiden til, og du må prioritere hva som er viktigst. Derfor bør du hver uke skrive ned de aller viktigste gjøremålene for uken, slik at du er sikker på at du får gjort unna det viktigste.

Øk effektiviteten utover dagen

Morgenen setter ofte standarden for hvordan resten av dagen vil bli. Det er noe som på engelsk heter å “steamroll your day”, noe som betyr at du starter dagen rolig og øker effektiviteten utover dagen. La meg sette et eksempel: Alarmen ringer, du står opp, nyter en kopp kaffe mens du oppdaterer deg på nyheter og sosiale medier, så lager du deg en næringsrik frokost og fikser deg. Når du starter på arbeidsdagen begynner du med små oppgaver som ikke er så krevende, og etterhvert tar du fatt på de mer krevende oppgavene og setter opp giret et par hakk.

Det er nok mange som jobber mer effektivt litt utover dagen, derfor er denne metoden perfekt!

Sett en tidsfrist

Det er så viktig å gi seg selv tidsfrister. Om du ikke har en tidsfrist å jobbe mot, vil du mest sannsynlig jobbe svært ineffektivt i forhold til om du hadde hatt en frist. Dette punktet er spesielt viktig dersom du jobber selvstendig!

201706251908147671_sbig

//

Use a planner and write to do-lists

Plan your week so that you have control over every thing you need to do, every meeting, deadlines and social events. In this way it is easier to organize every day. Every day of the week you should also write down the “to do’s”, so that you can do one thing at a time and work through the list in a systematic and organized way. Then you’ll be more efficient than if you are juggling three things a the same time. 

Write down your most important tasks for the week

Sometimes time flies too fast and you have to prioritize what’s most important. That’s why you every week should write down the most important “to do’s”, so that you are sure you get it done. 

Steamroll your day

The mornings often set the standard of how the rest of the day will turn out. To steamroll your day means that you start your day in a relaxing way and then increase your efficiency throughout the day. Let me set an example: The alarm rings, du wake up, enjoy a cup of coffee while udate on news and social media, you make breakfast and do your makeup and get dressed. When you start working you begin with small and easy tasks and throughout the day you take on the more demanding tasks and increase your efficiency. 

There are many people who works more efficient later in the day rather than in the morning, that’s why this method is perfect!

Set a deadline 

It is so important to set deadlines. If you don’t have a deadline you will most likely work very inefficient compared with if you have a deadline. This is especially important if you are self-employed. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.