5 things you shouldn’t waste your life doing

IMG_2066

Å sammenligne deg selv med andre 

Å undervurdere deg selv

Å prøve og tilfredsstille alle 

Å prøve å få alle til å like deg 

Å sladre eller snakke ned andre

//

Comparing yourself to others

Underestimating yourself 

Trying to please everyone 

Trying to get everyone to like you

Gossiping and talking others down

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.