This is how you organize your wardrobe

Har du noen gang kjent på følelsen av å ha et stappfullt garderobeskap, men aldri ha noe å ha på deg? Det er et kjent dilemma. Garderoben trenger en detox fra tid til annen, av tre viktige grunner: (1) du får ut alt du ikke lenger bruker, (2) du får plass til noe nytt og (3) du finner frem igjen glemte skatter.

Ta alt ut fra skuffene og skapene

Det første en må gjøre er faktisk å ta ut alt fra skuffer og skap. Det blir et livlig kaos, men det er nødvendig. Du trenger selvsagt ikke ta alt på en gang, det kan være lurt å ta kategori for kategori. Start for eksempel med bukser, shorts og skjørt, før du tar for deg topper og t-skjorter og deretter tar gensere, kjoler, treningstøy, undertøy osv …

Still deg spørsmålet: Kommer jeg virkelig til å bruke dette?

Når alt er ute skal du gå gjennom hvert eneste plagg, og tenke “kommer jeg virkelig til å bruke dette?”. Klærne legger du i tre bunker: det du skal ha, det du ikke skal ha og det du er i tvil om. Det er viktig å være litt streng med deg selv på dette punktet, det er bare klær og mest sannsynlig ikke noe du kommer til å savne veldig mye dersom du valgte å gi det bort.

Brett, rydd og organiser

Klærne du skal ha og klærne du skal gi bort skal fint brettes sammen. Klærne du skal beholde bretter du fint sammen og legger det strategisk i skapet eller skuffen. Jeg sier strategisk fordi det er et par ting å huske på: det skal ta minst mulig plass og det skal være lett å finne frem.

Kjoler, skjorter, bluser og lignende bør henges på henger. Jeg vil anbefale å kjøpe et eller to klesstativ, på den måten kan du vise frem dine favorittklær, samtidig som du holder du rynke-frie og det gir det lille ekstra i rommet.

Gå gjennom “i tvil”-bunken

Gå gjennom klærne du er i tvil om en gang til. Er du fortsatt veldig i tvil om noen plagg kan du pakke dem bort for en stund. Savner du dem ikke etter for eksempel to måneder gir du dem bort. Klærne du ikke vil ha legger du i en eske eller pose, og gjør det klart til å gi bort til for eksempel Fretex.

Og så til det vanskelige …

Når du kjøper nye klær skal disse brettes fint sammen og plasseres på sin plass. Det samme skal klær som kommer fra vask. Det vanskeligste – men kanskje viktigste – punktet er å holde garderoben ryddig og organisert i ettertid.

//

Have you ever had your wardrobe full of clothes, but at the same time felt like you had nothing to wear? It’s a known dilemma. Your wardrobe needs a detox from time to time – and there are three important reasons why: (1) du get rid of everything you’re not using, (2) you get space for new clothes and (3) du can find hidden treasures. 

Empty your drawers and closets

The first thing you need to do is actually to take everything out of your drawers and closets. It’s going to be a chaos, but it is necessary. You don’t need to take everything at once, it could be an idea to take category for category. For example, start with your pants, shorts and skirts, before you take the tops and t-shirts, and after you take the sweaters, dresses, workout clothes, underwear and so on …

Ask yourself: Am I really going to use this?

When everything is out of the closets you need to look at every piece of clothing and ask yourself if you’re ever going to use it. Then you put the clothes in three piles: the clothes you are having, the clothes you are giving away and the clothes you’re doubting about. It’s important to be a bit harsh to yourself, it’s only clothes and you will probably don’t even notice it’s gone if you choose to give it away. 

Fold, clean up and organize 

Now you need to fold the clothes you are having and giving away. Fold the clothes you are keeping nicely and place it strategically in the drawer or closet. I’m saying strategically because there’s a couple of things to have in mind: it should take the least amount of space and it should be easy to find. 

Dresses, shirts, blouses and such should hang on a hanger. I would recommend to buy a clothing rack or two – in that way you can show off your favorite clothes, and at the same time keep them wrinkle free and it gives the room an extra ‘pow’. 

Go through the clothes you are doubting about

Gå through the pile of clothes you are doubting about one more time. Are you still in doubt you can pack them away for a while. If you don’t miss them in for example two months, you give them away. The clothes you don’t want you place inn a box or a bag and give it to a second hand store or someone who needs it. 

And then the hard stuff … 

When you buy new clothes you need to fold them nicely and place them in their place. You need to do the same thing with clothes that has been to laundry. The hardest – men maybe the most important – is to keep your wardrobe tidy and organized after you’ve done the detox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.