5 things to do instead of Netflix

DSC01408

Etter en lang dag er det litt for lett å sette seg foran skjermen med Netflix, og sitte der resten av kvelden. Det er kjempedeilig, og bør absolutt unnes i ny og ned. Men kanskje er det på tide å finne andre alternativer til tv-serien. Jeg har listet opp noen aktiviteter som gjør at du kan slappe av – uten PC-skjermen foran deg.

Male 

Å finne frem den den kreative siden i seg kan være veldig godt. Du trenger ikke være god til å male en gang, det er morsomt uansett. Bare lag masse kruseduller om du vil. Det kjennes uansett litt som terapi, og hjernen får slappet av på en annen måte.

Strikke

Kanskje liker du å strikke? Hvorfor ikke sette på litt musikk og starte på et nytt prosjekt? Det er ingen ting som er bedre enn hjemmestrikkede gensere.

Skrive i dagbok

Har du mange tanker svirrende rundt i hodet kan det være godt å få skrevet dem ned i en dagbok. Det samme gjelder om du er stresset og har mye å gjøre, da hjelper det å sortere tanker og gjøremål svart på hvitt.

Lese

Det er sikkert flere som er som meg: Som elsker å lese, men aldri finner roen til å sette seg ned med en bok – unntatt på ferier? Kanskje det er nå det er på tide å finne den roen, og grave hodet ned i en god bok.

Gjør meditasjon eller stretch-yoga

Meditasjon og enkle yoga-øvelser er avslappende og forfriskende. Du gjør både kroppen og hodet godt. Finn inspirasjon på YouTube, eller bare sett deg på en matte og begynn å strekk kroppen slik det føles godt.

//

After a long day it is a bit too easy to sit down with Netflix in front of you and stay there the rest of the night. It is really nice some times, and should absolutely be done once in a while. But maybe it is time to find other alternatives to the TV-series. I’ve listet up some activities that you can relax while doing – without the screen in front of you.

Painting 

To find the creative side in you can be very good for you. You don’t even need to be good at painting, it’s fun anyway. Just make some KRUSEDULLER if you want. Anyway it feels like therapi, and the brain get to relax in a new way.

Knitting

Maybe you are in to knitting? Why don’t you put on some music and start a new project? Nothing is better than homemade sweaters.

Write in your diary

If you have many thoughts swirling through your head, it might be good to write them down. The same goes if you are stressed and have a lot to do, then it helps to sort your thoughts and to do’s black on white.

Reading 

I’ll bet there are more like me: That loves to read, but never find the time to settle down with a book – except on vacations? Maybe now is the time to find that time, and barry yourself in a good book. 

Do meditation or stretch-yoga

Meditation and simple yoga positions are calming and refreshing. You are doing both your body and mind well. Find inspiration on YouTube, or just sit down on a matt and beginn stretching however it feels good for you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.