Simple steps to get healthier

Skjermbilde 2018-03-20 kl. 17.34.55Drikk mye mer vann
Det å hele tiden ha et glass kaldt vann eller en flaske med vann foran seg er et supert triks! Det er mye lettere å huske på å drikke når du har det rett foran nesen.

Spis mer frukt og grønnsaker
Skjær opp frukt på kveldene som snacks eller som tilbehør til frokosten, og legg til flere grønnsaker i middagen. Et tips: Om du skal lage pastasaus er det flere fordeler ved å lage den selv. Da kan du for eksempel ha i løk, hvitløk, gulrøtter og urter – ved siden av tomatene. Tenk sånn til hver middag, så har du kommet et godt stykke.

Spis mindre kjøtt
Det er godt for både deg og miljøet. I tillegg er det mye enklere å spise mer grønt hvis du spiser mindre kjøtt.

Drikker en kopp te eller skjær opp litt frukt om søtsuger kommer snikende
Pink Lady eplene er fantastiske mot søtsug, eller en god kopp chai-te med litt mandelmelk i. Hjelper ikke det kan du for eksmepel ta deg en bit mørk sjokolade med over 70% kakao – da holder det gjerne med en bit.

Spis før du går løs på søtsakene
Ofte blir du sugen på noe søtt fordi du er sulten, så spis gjerne først og se om søtsuget forsvinner. Hvis det ikke går bort vil du mest sannsynlig spise mindre uansett, i og med at du akkurat har mettet magen med en godt måltid.

Spis ofte og jevnlig
Dette punktet sier seg kanskje selv for mange, men om du hele tiden er behagelig mett blir du ikke fristet til å fråtse i usunne ting. Det er bedre for kroppen å spise jevnt gjennom dagen, det holder for eksempel blodsukkeret stabilt.

Gå mer og beveger deg mer i hverdagen
For mange kan det være den hverdagslige mosjonen som har mest å si. Dette gjelder alt vi gjør i en vanlig hverdag; å gå, stå, spise, rydde, vaske, le, puste. Ja, alt! Gå trappen i stedet for å ta heisen og gå hjem fra jobb i stedet for å ta bussen.

Eksperimenter og let etter nye oppskrifter
Let på ulike nettsider, sosiale medier og kokebøker, og finn inspirasjon på matfronten. Da er det lettere å ikke falle i fellen med å ha pizza og taco flere ganger i uken.

Ikke nekt deg selv noe
Og sist, men ikke minst og kanskje det aller viktigste: Ikke nekt deg selv noe, enten det er drikke, mat, godteri eller chips. Hvis du nekter deg selv noe klarer du ofte ikke tenke på annet. Da ender det fort med at du begynner å fråtse, for deretter å få dårlig samvittighet. Og mat og dårlig samvittighet hører langt ifra sammen!

Skjermbilde 2018-03-20 kl. 17.35.10

//

Drink more water
To have a glass or bottle of water beside you the entire time is a super tip! It is so much easier to remember to drink when you have it right in front of you.

Eat more fruit and vegetables
Cut up some fruit and have it as a evening snack or as a side dish to your breakfast, and ass more vegetables to your dinner. A tip: If you’re making pasta sauce, there are several benefits of making it yourself. Then you can add for example onion, garlic, carrots and herbs – in addition to the tomatoes. Think like that with every meal and you’ve come a long way!

Eat less meat 
It’s good for the environment and it’s good for you. In addition, it is much easier to eat more vegetables if you cut down on the meat. 

Drink a cup of tea or cut up some fruit if your craving something sweet
Some apples are really good as substitutes to sweets. Or you can make a cup of chai tea with almond milk. If that doesn’t help you can have a piece of dark chocolate with over 70% cocoa – it’s a bit bitter, so it often helps with just one bite.

Eat a meal before you indulge on all the sweets
Often you get cravings for something sweet because you are hungry, so eat first and se if the cravings disappear. If it doesn’t you will most likely eat less sweets anyway, because you filled up your stomach with good food. 

Eat often and evenly
This may be a matter of course for many, but if you are constantly comfortably full, you won’t get as tempted to eat unhealthy things. It’s better for the body to eat evenly throughout the day because it, amongst other things, keeps your blodsugar stable. 

Walk and move more
For many it is the daily activity that is most important. It’s about everything we do throughout the day: walking, standing, eating, cleaning, laughing, breathing and so on. Take the stairs instead of the elevator, and walk home from work instead of taking the bus. 

Experiment and search for new recipes 
Search online, in social media and cook books, and find inspiration to delicious food you can make. Then it will be easier to not ending up with pizza and tacos several times a week.

Don’t deny yourself anything
Last and not least, and maybe the most important: Don’t deny yourself anything, even if it’s food, drinks, candy or chips. If you deny yourself things it will often have the opposite outcome, and you eat more of what you shouldn’t and then feel guily. Food and guilt should not even be in the same room. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.