The tips carrier women need in their love life

Skjermbilde 2018-01-11 kl. 21.51.56

Vi er – heldigivs – kommet i en tid hvor det er normalt at kvinner jobber like mye som menn. For karrierekvinner kan det være vanskelig å finne noen som kan takle hvor stor del av livet jobben faktisk er, og hvor mye jobben betyr. Partnere som ikke er støttende er en no-go, men så skal man også huske på at innsatsen går begge veier. Det finnes flust av historier hvor jobb tar over livet, og kjærligheten blir prioritert i fallende rekkefølge.

Disse tipsene er til alle karrierkvinner (og menn) som sliter med å balansere karriere og kjærlighetsliv:

Ikke ofre deg selv

Når man blir forelsket kan det være lett å se forbi de negative sidene ved partneren eller forholdet. Derfor bør du alltid være bevisst på hvem du er og hva du vil – og ikke ofre det. Du skal ikke ofre dine drømmer og ambisjoner for noen, da vil du ikke bli lykkelig.

Legg vekk telefon, laptop, nettbrett

For å få et forhold til å funke er man nødt til å sette av tid til hverandre, prioritere hverandre og kommunisere. Da funker det ikke særlig bra å være opptatt med mailer og sosiale medier på telefon hele tiden. Legg vekk alt som har med jobb å gjøre når dere er sammen.

Snakk om målene dine

Hvis du skal inn i et forhold som er sunt for deg, dine mål og partneren din, bør partneren din være klar over målene og ambisjonene du har. En slags “advarsel” om at du jobber hardt mot det du vil nå, og at mye av tiden din vil gå til jobb. Kommunikasjon er nøkkelen til alt.

Gi og få

For at et forhold skal funke – uansett om du er en karrierekvinne eller ei – så trengs det en innsats fra begge parter. Begge lager mat, begge vasker, varter opp for hverandre når man har tid og hjelper hverandre i hverdagen. Det er viktig at man står sammen som et team og jobber godt sammen. Det handler ikke om å gi og ta, men å gi og få.

Ha noen “non-negotiables

Er det noen ting du absolutt ikke vil godta? Det er lurt å ha en idé om hva du kan og ikke kan godta i et forhold eller i en person. For eksempel kan det være viktig for deg at personen du er sammen med er interessert i å reise sammen med deg, eller er flink til å kommunisere. Det kan være hva enn som er viktig for at du skal være lykkelig i et forhold.

//

We are – luckily – in a time where it’s normal that women work as much as men do. For a career woman it can be hard to find someone who can handle how big part of their life work actually is, and how important working is for them. Partners who’s not supportive is a no-go, but it is important to remember that the effort goes both ways. There are many stories where work take over a persons life, and love gets prioritized in falling order. 

These are the tips for every career woman (and men) who is struggling to balance love and career:

Don’t sacrifice yourself 

When you’re in love it can be a bit too easy to see pass the negative sides of your partner or your relationship. Therefor you should always be conscious of who you are and what you want – and not sacrifice it. You should never sacrifice your dreams and ambitions for anyone.

Put away your phone, laptop and iPad

To get a relationship to work, you have to spend time with each other, prioritize each other and communicate. To do that you need to put away all your devices and focus on your loved one. 

Talk about your ambitions 

If you are starting a relationship that is healthy for you, your goals and your partner, you should tell your partner about your goals and ambitions. Kind of a gentle “warning” that you work hard and that a big amount of your time will be used working. Communication is key.

Give and receive 

For a relationship to work – either if you are a career girl or not – it requires an effort from both parties. Both cook, clean and help each other out. It is important to stand together as a team and work well together. And it’s not about give and take, it’s about give and receive! 

Have a few “non-negotiables”

Is there something you absolutely won’t accept from a partner or in a relationship? It can be smart to have an idea of what you can accept or not. For example it could be important that your partner is as interested in travel as you are, or that he or she is good at communicating. Whatever that is important for you to be happy in that relationship.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.