This is how you make the most of easter vacation

IMG_1321

For alle karriere-mennesker er det viktig å bruke feriene på best mulig måte. Det handler om å senke skuldrene, slappe av og få ny motivasjon, samtidig som du bør få unnagjort gjøremål som vil gjøre det enklere for deg når ferien er over. Her er noen tips til hva du kan gjøre i påsken for å ha en mest mulig produktiv ferie og samtidig ha tid til å slappe av:

Skriv ned viktige gjøremål
Det er som regel i ferier vi har overskudd til å gjøre litt ekstra, så hva med å ta for deg de oppgavene du ikke har hatt ork til å gjøre tidligere? Ta for eksempel vårrengjøringen, skriv ferdig det dokumentet du skal levere kort tid etter ferien eller ordne det du skulle i nettbanken.

Ha på alarm, selv om det er ferie
Hvis du får unnagjort de fleste gjøremålene på morningen kan du bruke resten av dagen til å slappe av og være sammen med de du er glad i.

Sett av noen dager til å ta det helt med ro
Når det endelig er ferie er det lett å lage seg litt for mange planer. Husk å sette av noen dager hvor du kan få tid til å fokusere på deg selv og senke skuldrene helt. Hva med å ta et deilig bad eller lese den boken du har hatt i hyllen i flere måneder?

Vær ute i naturen og ute i dagslyset
Normale arbeidsdager gjør det dessverre vanskelig å få tid i dagslys og sollys, spesielt på vinteren. Nå begynner dagene å bli lysere, så kom deg ut og nyt påskesolen! Frisk luft og sollys er godt for hodet og kroppen.

Sett av kvalitetstid med venner og familie
I en travel hverdag er det ikke bestandig man får tid til å ta vare på alle vennskap og familierelasjoner så mye som man skulle ønske. Derfor bør du bruke ferien til å være sammen med menneskene i livet som gjør deg glad! Det gleder både deg og dem.

Skroll gjennom sosiale medier for å få en inspirasjonsboost
Skroll gjennom medier som We Heart It og Pinterest for å finne bilder og idéer som inspirerer deg. Lagre dem, lag et moodboard eller lag deg en ny skrivebordsbakgrunn til PC’en. Hent den inspirasjonen du trenger, som kan hjelpe deg i gang når ferien er over.

// 

For every career person it’s important to make the most of every vacation. It’s all about lowing your shoulders, relax and gain new motivation, simultaneous as you try to get things done that will make it easier for you when the vacation is over. Here’s some tips to what you can do this easter to have a productive vacation and at the same time get time to relax:

Write down important ‘to do’s’ 
It’s usually when we have days off that vi have the energy to do a bit extra, so what about taking on the tasks that you haven’t had the energy to do earlier? You can for example do the spring cleaning, write the document you need to turn in shortly after the vacation, or fix the things you needed to do in your bank. 

Set the alarm, even if it’s vacation
If you get things done in the mornings, you can use the rest of the day to relax and enjoy your time with people you love.

Set off a few days to to take it easy 
When it’s finally vacation, it’s easy to make a bit too many plans. Remember to set off a few days to just relax and focus on yourself. What about taking a lovely bath or read that book that you’ve had in your shelf for several months?

Be out in the nature and in the sunlight 
Normal working hours unfortunately makes it difficult to get any time in the daylight and sunlight – especially in the winter. Now the days are getting lighter, so get out and enjoy the sun. Fresh air and sunlight is good for both your mind and body.

Set off quality time with friends and family
In a busy everyday it’s not as easy to take care of friendships and family relations as you wish. Therefor you should use the days off to be with the people that make you happy. That will pleasure you and them.

Scroll through social media to get a inspiration boost
Scroll through social media such as We Heart It and Pinterest to find pictures and idées that inspire you. Save them, make moodboards or make a new tech background. Get the inspiration you need, and that can help you get to it when the vacation is over.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.