6 things to do this Monday for a productive week

DSC09919

Skriv ned gjøremål i prioritert rekkefølge 
Har du mye å gjøre er det lurt å vite hva som er viktigst og hva som kan vente. Lag en oversikt slik at du enkelt kan ta fatt på de viktigste oppgavene først.

Lag en måltidsplan og handle mat for hele uken
Å handle en gang i uken sparer deg for både penger og tid. Sett av tid til å finne gode, næringsrike måltider du har lyst på gjennom uken. Ved å planlegge hva du skal spise og hva du har i skapene slipper du også å fråtse i usunn mat – det kan du heller legge til helgen.

Skriv ned målene for uken
Er det noe du har lyst til å oppnå denne uken? Eller noe du vil gjøre, som du vanligvis ikke tar deg tid til? Skriv det ned og sørg for at det skjer. Det kan være alt fra at du vil få en god karakter på en prøve, til å spise sunnere, stå opp tidligere eller sette av tid til et restaurantbesøk med en god venn.

Endre perspektiv
I stedet for å se på mandagen som at helgen har tatt slutt, bør du tenke at det er en helt ny uke med mange muligheter. Tenk at du skal gjøre det beste ut av uken, det er ikke så fryktelig lenge til det er helg igjen.

Ikke la tidstyver stå i veien for en produktiv uke
Vær restriktiv når det kommer til serie-titting og telefonbruk. Ikke kast bort verdifull tid med å sitte foran en skjerm og gjøre ingenting. Det er selvsagt lov å slappe av med serie eller sjekke telefonen i ny og ned, men ikke la det ta for mye av tiden. Ha som mål at alt på gjøremålslisten din skal være ferdig før du setter deg ned med en ny episode.

La det være rom for endringer
Er du ekstra sliten en dag, slik at du ikke orker den planlagte treningsøkten? Gå deg en tur i stedet da, vel! En gåtur i naturen kan kanskje være akkurat det både kroppen og hodet trenger. Spør venninnen din om dere skal ta en matbit og noen glass vin etter jobb? Gjør det! Den planlagte middagen hjemme kan vente en dag eller to. Det er viktig å gjøre endringer som gjør at du kommer deg gjennom uken med et smil om munnen.

// 

Write down your ‘to do’s’ in prioritized order
If you have a lot to do it can be a good idea to figure out what’s most important and what can wait. Write it all down, so that you easily can attack the important tasks first.

Make a meal plan and go grocery shopping for the whole week
To go grocery shopping once a week spare you for both money and time. Sit down and find some delicious, nutritious meals for your week. By planning what to eat and what food to have in the kitchen you won’t be so tempted to eat unhealthy – you can save that for the weekend.

Write down your goals for the week
Is there something you really would like to achieve this week? Or something you want to do, that you normally wouldn’t? Write them down and make sure it happens. It can be everything from wanting a good grade, to eat healthier, wake up earlier or eating out with a good friend.

Change perspective 
Instead of looking at Mondays as the end of a week, try looking at it as the start of a new week with lots of opportunities. Try doing the best you can of the week, the weekend isn’t so far away. 

Don’t let time stealers get in the way for a productive week
Be restrictive when it comes to watching series and spending time on the phone. Don’t waste your precious time in front of a screen doing nothing. Of course, it’s totally fine to relax with series of checking your phone from time to time, but don’t let it consume your whole day. Get everything done before you sit down in the sofa in front of the screen.

Let there be room for changes 
If your extra tired one day and don’t want to do that planned workout? Go for a walk instead. A walk in fresh air could be exactly what your head and body needs. And if your friend asks you out for dinner and wine after work, do it! The planned meal at home can wait a day or two. It’s important to do changes that make you get through the week with a smile on you face.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.