Do this in the evening for a better start to the next day

DSC01395

Skriv ned gjøremålene dine 

Hvis du allerede har klart for deg gjøremålene for dagen vil det bli lettere å sette i gang. I tillegg er det lettere å planlegge dagen.

Legg frem klær

Det kan spare deg for mye unødvendig frustrasjon og tid om morgenen dersom du legger frem klærne dagen før. Da har du også gjerne mer energi og klarer å finne et antrekk du liker fremfor noe som bare føles komfortabelt fordi du er trøtt. Et lite tips er å sjekke værmeldingen før du finner frem klærne, så er du mer eller mindre good to go!

Lag frokosten ferdig

For mange kan det være et ork å lage mat på morgenen, og flere har heller ikke matlyst så tidlig på dagen. Da er for eksempel chiapudding et supert alternativ! Den kan du smekke sammen på et par minutter om kvelden og sette i kjøleskapet over natten – så er den klar til å spises når du står opp. Lager du den i en liten boks med lokk er det enkelt å ta den med seg i vesken på vei til jobb eller skolen også.

Ta en dusj og smør deg inn 

Noen synes kanskje det er godt med en frisk dusj for å våkne litt om morgenen, men selv liker jeg følelsen av å legge meg ren og fresh på kvelden. Da har jeg dessuten bedre tid til å nyte dagens første kaffekopp morgenen etter!

Sett alarmen på litt tidligere 

Jeg har skrevet det før og jeg skriver det igjen: Å starte dagen på en avslappende og rolig måte gjør utrolig mye for resten av dagen. Stiller du alarmen litt tidligere får du for eksempel tid til å starte dagen på samme måte som jeg anbefalte i dette innlegget.

Legg deg tidlig

Det er så mange som undervurderer søvn. Vet dere egentlig hvor viktig det er med nok søvn? Ikke bare trenger vi det for å holde konsentrasjonen oppe, holde fordøyelsen ved like og få et bedre immunforsvar, men dersom man har søvnmangel over tid kan det få helsemessige konsekvenser. Det er så mange fordeler med søvn, og det verste som finnes er jo å ikke føle seg uthvilt? Derfor bør du alltid legge seg tidsnok til å få tilstrekkelig søvn.

//

Write a to do-list

If you know what you need to do when you start the day it will be so much easier to get to it. In addition, it will be easier for you to plan your day. 

Find out what to wear

You save yourself from a lot of frustration and time in the morning if you put out your outfit the night before. You have more energy in the evening and it will be easier to find an outfit that you like, instead of just something that’s comfortable. A tip is to check the weather the night before so you’re ready to go in the morning!

Make your breakfast 

For many it can be exhausting to make breakfast in the morning, and several people don’t even feel like eating that early. If that’s the case chia pudding is a perfect alternative! You can make it in just a couple of minutes in the evening and put it in the fridge until the next day – then it’s ready to be eaten when you wake up. If you make it in a box you can also easily put it in your bag and bring it to work or school.

Take a shower and apply skin products 

Some people may like to wake up with a shower in the morning, but I like the feeling of laying down in my bed clean and fresh. Then I will also have better time to enjoy my first cup of coffee in the morning. 

Set your alarm earlier 

I’ve written it before and I’ll write it again: To start the day in a relaxing and calm way will make a huge different to the rest of your day. If you set your alarm a bit earlier than usual you have the time to start the day the way i suggested in this post

Go to bed early

There are so many people that underestimate sleep. Do you even know how important it is with enough sleep? Not only do we need it to keep our concentration, keep our digestion in order and get a better immune system, but lack of sleep over time can cause health issues. Sleep gives our body so many benefits, and the worst thing ever is to not feel rested, right? On that ground you should always go to bed in time so you get enough sleep.

One thought on “Do this in the evening for a better start to the next day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.