Ti grunner til hvorfor du bør kalle deg feminist

Feminisme er et begrep som dessverre har alt for mange feiltolkninger. Det finnes flere former for feminisme, hvor noen er radikale og noen mer liberale. Grunnmuren og fundamentet handler likevel om en svært enkel ting: Likestilling.

«Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn», står det i Store norske leksikon.

På søndag er det kvinnedagen, så herfår du servert noen svært viktige grunner til hvorfor du ikke lenger bør være redd for å anse deg selv som en feminist:

Du bør stolt kalle deg feminist fordi…

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner blir utsatt for kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel.

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner ikke får uttrykke sine meninger høyt uten å bli hetset, truet eller ikke bli tatt seriøse.

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner ikke får den utdannelsen de ønsker.

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn.

… Du synes det er uakseptabelt at mange kvinner ikke har like muligheter på arbeidsmarkedet som menn.

… Du synes det er uakseptabelt at en stor overvekt av kvinner som har deltidsjobber, «brøk-stillinger» og som ofte må ha flere jobber for å få ting til å gå rundt.

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner ikke har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Herunder ligger blandt annet temaer som strenge abortlover og volumet på voldtekter av kvinner.

… Du synes det er uakseptabelt at kvinner blir seksualisert og objektifisert.

… Du forstår at feminisme ikke forplikter feministen til spesifikke politiske standpunkt.

… Du er rett og slett for at menn og kvinner skal ha like politiske, sosiale og økonomiske rettigheter.

Del dine tanker i kommentarfeltet